Uudised

Andmevara lõpetas Moldova Riigiarhiivi dokumentide digiteerimise projekti.

14.05.2018

Projekt oli finantseeritud Eesti Välisministeeriumi poolt. Projekti käigus digiteeriti 250 000 Moldova Rahvusarhiivi dokumenti ja sisestati nende meta-andmed infosüsteemi. Süsteem on varustatud otsingumootoriga, mis teeb sisestatud dokumentide käs...  Loe edasi »

Wikipedia logo Youtube logo Twitter logo LinkedIn logo Facebook logo 

Kohaliku omavalitsuse volikogu/valitsuse infosüsteem ehk VOLIS

 

Eestis üha enam ja enam populaarsust koguv omavalitsuse volikogu/valitsuse infosüsteem lihtsustab asjaajamist, muudab seda avatumaks ning kaasab otsustusprotsessidesse elanikkonda.

Teenus võimaldab:

  • läbi viia volikogu, valitsuse jt  istungeid ning koosolekuid, need automaatselt protokollida ja korraldada hääletusi;
  • salvestada istungil toimuv videole ning teha see hiljem kättesaadavaks ka kodanikele;
  • istungitest osa võtta virtuaalselt;
  • välja pakkuda või suunata elanike tehtud ettepanekuid avalikele hääletustele;
  • läbi viia erinevaid küsitlusi omavalitsuste elanike seas.

Rahvusvahelises mastaabis on VOLISe kasutajaks Rootsi. Detailsem informatsioon kov.riik.ee/volis/ ning link VOLIS-e kodulehele www.volis.ee. Samuti võite pöörduda AS Andmevara klienditeeninduse poole abi@andmevara.ee või tel 671 5188.