VOLIS istungite ja rahvaküsitluste süsteem

Eestis üha enam ja enam populaarsust koguv omavalitsuse volikogu/valitsuse infosüsteem lihtsustab asjaajamist, muudab seda avatumaks ning kaasab otsustusprotsessidesse elanikkonda.

Teenus võimaldab:

  • läbi viia volikogu, valitsuse jt  istungeid ning koosolekuid, need automaatselt protokollida ja korraldada hääletusi;
  • salvestada istungil toimuv videole ning teha see hiljem kättesaadavaks ka kodanikele;
  • istungitest osa võtta virtuaalselt;
  • välja pakkuda või suunata elanike tehtud ettepanekuid avalikele hääletustele. Rahvaküsitluse kohta loe lähemalt SIIT.
  • läbi viia erinevaid küsitlusi omavalitsuste elanike seas.

VOLIS-e tutvustus on leitav SIIN. Detailsem informatsioon kov.riik.ee/volis/ ning link VOLIS-e kodulehele www.volis.ee. Samuti võite pöörduda Andmevara kasutajatoe poole abi@andmevara.ee või tel 671 5188.

VOLIS