Visioon, missioon, väärtused

 

Visioon:

AS Andmevara – e-riigi edendaja.

 

Missioon:

Kogume, hoiame ja kaitseme klientide andmeid ning läbi kaasaegsete lahenduste loome teenuseid ning väärtuslikku infot kõigile.

 

Väärtused:

  • Tulemustele orienteeritus - Seame endale eesmärke, mille täitmine nõuab pühendumist. Kontrollime, et tulemused vastaksid püstitatud eesmärkidele.
  • Professionaalsus - Oleme meeskonnamängijad, kes teavad oma valdkonnast maksimaalselt ning oskavad seda lihtsalt edasi anda ja kasutada.
  • Pidev areng - Oleme avatud uutele ideedele, otsime ja katsetame uusi lahendusi. Õpime nii enda kui teiste kogemusest.
  • Kliendikesksus ja usaldusväärsus - Oleme orienteeritud pikaajalisest, meeldivast kliendisuhtest tulenevale koostööle ja edule, jäädes kliendiarvamust austavaks partneriks igas situatsioonis.
  • Meietunne / meeskonnatöö - Oleme positiivsed ja lahendustekesksed. Aitame kaastöötajaid, kui nad abi vajavad.

 

 

 Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit

Microsoft certified partnerHP business partner

Oracle

lenovo business partnerTux