Võimalikud muudatused AS Andmevara töökorralduses 2015. aastal

Austatud AS Andmevara koostööpartner

 

Soovime oma häid koostööpartnereid teavitada võimalikest muudatustest AS Andmevara töökorralduses 2015. aastal.

Siseministeeriumi haldusalas on hetkel kaks eraldiseisvat info- ja kommunikatsioonitehnoloogia organisatsiooni - AS Andmevara  ning Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT).

Võttes aluseks valitsuse poliitika konsolideerida ja muuta efektiivsemaks riigi tugiteenuseid, algatas Siseministeerium ettevalmistused AS Andmevara tegevuse ümberkorraldamiseks ja aktsiate võõrandamiseks. Mõlemad organisatsioonid on käesoleval ajal tugevamad kui kunagi varem, mis võimaldab vajalikke muudatusi kavandada ja kvaliteetselt ellu viia.

Esimese tegevusena analüüsivad töörühmad riigile strateegilist huvi pakkuvate teenuste (eeskätt rahvastikuregister) AS-ist Andmevara SMIT-i üleviimise võimalusi. Lõpliku otsuse teenuste üleviimiseks või jätmiseks AS-i Andmevara ning aktsiate võõrandamiseks teeb valitsus 2015. aasta kevadsuvel. Esialgse kava järgi võõrandatakse AS Andmevara aktsiad avaliku enampakkumise teel pärast riigile strateegiliselt oluliste teenuste SMITi üleviimist. AS Andmevara jätkab avatud turule suunatud teenuste pakkumisega nagu IT-majutus, tarkvaraarendus ja digiteerimine.

Oleme seadnud eesmärgiks tagada teenuste kättesaadavus ja kvaliteet ka muudatuste perioodil.

Küsimuste korral palume pöörduda julgesti oma kontaktisikute poole AS-is Andmevara. Omaltpoolt teavitame lepinguliste klientide kontaktisikuid niipea, kui tekib täpsemat informatsiooni.

 

Soovides eduka koostöö jätkumist

 

Riho Kuppart                                                           

AS Andmevara nõukogu esimees                             

Siseministeeriumi varade asekantsler

 

Andrus Kõre

AS Andmevara juhataja