Turvaserveri teenusest

Eestis algas üleminek andmevahetuskihi X-tee versioonile 6, mille peamiseks eesmärgiks on pakkuda senisest turvalisemat teenust, 2015. a sügisel. Praeguseks on uuele versioonile üle läinud valdav osa X-tee kasutajatest.

Turvaserveri versioon 6 teenus võimaldab ühenduda X-tee infrastruktuuri hõlmatud infosüsteemidega, omamata ise turvaserverit, sellega seotud kompetentse ja tegemata arvestatavaid kulutusi.

AS Andmevara teenindada on üle veerandi kõigist X-tee liikmetest. Peale haldusreformi on üle poole omavalitsustest otsustanud meie turvaserveri teenuse kasuks.

IT ärisuuna juhi Marko Männiku sõnul on kliendid uue teenuse hästi omaks võtnud, kuigi muudatus võrreldes varasemaga on väga suur. Lahendus aitab kaasa parema küberturvalisuse taseme saavutamisele. Uus X-tee infrastruur võimaldab ärimudeleid, kus andmete lõppasutaja ei pea olema X-tee liige, kuid selliste nö sõbralikemate teenuste loomine võtab veel aega. Jääme ootama riigi edasisi samme, mis järgnevad turvalisele andmete juurdepääsu loomisele võimaldades huvitatutel näiteks tasuta kasutada riigi poolt kogutud andmeid, tehes seega pika sammu teadmispõhise majanduse suunas.

Rohkem saab X-tee ja MISP portaali kohta lugeda Riigi Infosüsteemi Ameti lehelt https://www.ria.ee/ee/x-tee.html ja AS Andmevara poolt pakutava turvaservi teenuse kohta http://www.andmevara.ee/et/turvaserveri-teenus.

Lisateabe vajaduse korral on pöördumised oodatud!

#andmevara #turvaserver #misp

Foto: Pexels

Andmevara logo

Tel +372 671 5119
mail [a] andmevara.ee
Pärnu mnt 158, 11317 TALLINN