Kuulutati välja AS Andmevara müük

17.02.2016 kuulutati välja avalik kirjalik enampakkumine AS Andmevara 100% aktsiate võõrandamiseks lähtuvalt riigivaraseadusest, 3. septembri 2015. a Vabariigi Valitsuse korraldusest nr 363 „Nõusoleku andmine AS Andmevara aktsiate võõrandamiseks" ning 19. novembri 2015. a siseministri käskkirjast nr 1-3/203 „AS Andmevara aktsiate võõrandamine". Siseministeerium on nimetatud käskkirjaga volitanud müüki korraldama AS-i Redgate Capital.

Rohkem ja täpsemat informatsiooni leiate:
https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=915398