Elanike paiknemine Tallinnas rahvastikuregistri järgselt

Kõige rohkem on rahvastikuregistri järgselt elanikke registreeritud Haabersti linnaosas Õismäe teele – 18 199. Teisel kohal on Sõpruse puiestee. Mustamäe linnaosas on Sõpruse puiesteele registreeritud 10758 elanikku ning Kristiine linnaosas 1255.


Lasnamäe linnaosas on kõige suurema elanike arvuga tänav Kristjan Kärberi tänav (7741); Põhja-Tallinna linnaosas Sõle tänav (6660); Kristiine linnaosas Kuldnoka tänav (2355); Pirita linnaosas Padriku tee (967). Nii Nõmmel kui ka Kesklinnas on suurima elanike arvuga Pärnu mnt. Esimese puhul 2549 elanikuga, teise puhul 2253 elanikuga.


Enim elanikke on rahvastikuregistri järgselt Lasnamäe linnaosas (116 100) ning vähim Pirita linnaosas (16 679).


Rahvastikuregistri seaduse § 391 kohaselt hoolitseb rahvastikuregistri objektiks olev isik enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris. Kui isik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, esitab isik uude elukohta elama asumisest alates 30 päeva jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks.


Elanike jagunemise statistika on välja toodud seisuga 10.02.2012.


Rahvastikuregister on Eesti kodanike ning Eestis elamisloa või õiguse saanud välismaalaste peamiste isikuandmete register, mida haldab ja arendab Siseministeerium ning mille volitatud töötlejaks on AS Andmevara.


Klienditeeninduse divisjon

Tel + 372 671 5188
abi [a] andmevara.ee
Pärnu mnt 139d/1, 11317 TALLINN