Andmevara osales Eesti digitaalse kingituse tegemisel Euroopa Liidule

Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise tarbeks töötati Eestis välja delegaatidele suunatud infosüsteem Presidency Gateway, mis aitab lihtsustada ja kaasajastada eesistumise ürituste läbiviimist. Tegu on Eesti ELi nõukogu eesistumise keskse infosüsteemiga, mida hakkavad kasutama nii üritusi korraldavad ministeeriumid kui ka siia saabuvad delegaadid ja vajaduse korral ajakirjanikud.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames toimub Eestis üle 260 erineva ürituse, mida külastab kokku kuni 30 000 väliskülalist. Presidency Gateway sisaldab kogu teavet ürituste korralduse kohta, alates toimumiskohast, esinejatest ja päevakavast ning lõpetades ürituste dokumendikogudega. Infosüsteem võimaldab ürituse toimumise ajal läbi viia interaktiivseid küsitlusi ning pakub ka digitaalsete grupitööde tegemise võimalust. Veebisüsteem on kohandatud kasutamiseks nutiseadmetel ning selle kasutajatel pole vaja alla laadida eraldi rakendust.

Tegu on esimese korraga, kui Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ürituste läbiviimiseks kasutatakse nii laiaulatuslikku infosüsteemide kogumit. Delegaatide ja ajakirjanike töö lihtsustamiseks valminud Presidency Gateway jaoks töötati välja kasutajasõbralik ja taaskasutatav töövoog ning pärast eesistumisperioodi lõppu avaldatakse nii infosüsteemi kui ka selle juurde kuuluvate lahenduste lähtekood, et järgmised eesistujad saaksid soovi korral selle omalt poolt kasutusele võtta.

Infosüsteemi on välja töötanud AS Andmevara koos partneritega, infosüsteemi hanke viis läbi Registrite ja Infosüsteemide Keskus ning arendustööde peatellijaks oli Riigikantselei.

Presidency Gateway on osa digitaalse eesistumise algatusest, mille käigus vaadatakse koos teiste eesistujariikidega üle Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist puudutavad tööprotsessid ning luuakse eeldused nende digitaliseerimiseks. Algatuse eesmärgiks on tõsta küberturvalisust, muuta ametnike igapäevatöö kiiremaks ja tõhusamaks ning edendada digitaalse allkirja kasutuselevõttu. Eesti eesmärk algatuse vedamisel on jätta positiivne pärand tulevastele eesistujatele ja luua järgmistele eesistujariikidele võimalused ning eeldused digitaalsete lahenduste kasutamiseks. Samuti soovime koostöös Euroopa Liidu asutustega edendada erinevate e-lahenduste ja e-valitsemise põhimõtete kasutusele võtmist.

Allikas: Riigikantselei pressiteade "Eesti digitaalne kingitus Euroopa Liidule" (https://www.eu2017.ee/…/eesti-digitaalne-kingitus-euroopa-l…)

 

Andmevara logo

Tel + 372 671 5119
mail [a] andmevara.ee
Pärnu mnt 158, 11317 TALLINN