AS Andmevara stiiliraamat

 

Antud lehelt on võimalik alla laadida AS Andmevara stiiliraamat ja logod. Enne nende kasutamist palume kindlasti tutvuda stiiliraamatus toodud reeglitega ning kooskõlastada kasutamine AS Andmevara esindajaga. 

Logo kasutamisel AS Andmevara esindaja loata, ettevõtte mainet kahjustaval viisil või vastuolus stiiliraamatus toodud juhenditega on AS-il Andmevara õigus nõuda logo kasutajalt logo kasutamise lõpetamist ning tekitatud kahju hüvitamist.

 

Stiiliraamat
Logo