« Tagasi

Statistikat rahvastikuregistrist

Esimese seitsme kuuga on Eestis rahvastikuregistri järgselt registreeritud 8507 sündi.


Enim sünde registreeriti esimese seitsme kuu jooksul juunikuus (1341) ja vähim veebruaris (1049).


Surmasid registreeriti perioodil 01.01.-31.07.2011 9093.


Rahvastikuregistri andmeil on Eesti elanike arvuks 22. augusti 2011. a seisuga 1 377 875isikut. Eesti elanike arv seisuga 01.01.2011 oli 1 365 463.


2011. a seitsme kuu jooksul on registreeritud 2 897 abielu. Samas lahutusi registreeriti 1503 juhul. Enim abielusid sõlmiti juulikuus (1035) ning vähim jaanuaris (200). Ka lahutusi esines harvem jaanuaris (173), kuid enim märtsis (252).


Rahvastikuregister on Eesti kodanike ning Eestis elamisloa või õiguse saanud välismaalaste peamiste isikuandmete register, mida haldab ja arendab Siseministeerium ning mille volitatud töötlejaks on AS Andmevara.


Klienditeeninduse divisjon

Tel + 372 671 5188
abi [a] andmevara.ee
Pärnu mnt 139d/1, 11317 TALLINN