« Tagasi

Muudatustest AS-is Andmevara / About changes in AS Andmevara

Muudatustest AS-is Andmevara

 

Teavitame oma häid koostööpartnereid AS-iga Andmevara seotud muudatustest.

Käesoleva aasta alguses toimus avalik kirjalik enampakkumine AS Andmevara aktsiate võõrandamiseks. Edukaks pakkujaks osutus Leedu IT-ettevõte INVL Technology AB. AS Andmevara aktsiate võõrandamine leidis aset 20. aprillil 2016. aastal.

Enampakkumise võitnud INVL Technology AB on investeerinud ettevõtetesse Leedus, Norras, Tansaanias, Ugandas ja teisteski riikides. Ettevõtte 2015. aasta omakapital oli 24 miljonit eurot. INVL Technology ettevõtted omavad mitmekülgseid kogemusi IT lahenduste osutamisel, sh küberturvalisus, digitaalallkirja lahendused, andmekeskuste arhitektuursete lahenduste välja töötamine, riistvara lahendused, IT süsteemide haldamine jne.

Olles INVL Technology kontserni osa jätkab AS Andmevara edaspidigi oma klientidele IT-alaste täisteenuste pakkumist, muutes osutatavad teenused ja pakutavad tooted veelgi rahvusvahelisemaks. Seda eelkõige tarkvaraarenduse, digiteerimise, kasutajatoe ja majutuse alal. Lisaks sellele usume, et meie kliendid saavad kasu ligipääsust teistele INVL Technology ettevõtete poolt välja töötatud IT lahendustele. Suur hulk täiendavaid teenuseid ja tooteid saab meie klientidele pakutud.

Kinnitame, et peame jätkuvalt oluliseks tagada teenuste kättesaadavus ja kvaliteet ka muudatuste perioodil. Täiendavate küsimuste korral palume, et pöörduksite oma AS Andmevara kontaktisikute poole.

 

Senise toreda koostöö ja muudatuste toetuse eest tänades

 

Nerijus Drobavičius                                       Andrus Kõre
Nõukogu esimees                                           Juhataja                                  

 

About changes in AS Andmevara

 

We would hereby like to inform our valued clients and partners about changes in AS Andmevara.

In the beginning of this year a public auction for transfer of shares of AS Andmevara was held. Lithuanian IT solutions company INVL Technology AB was chosen as a winner of the auction. The AS Andmevara Share Purchase Agreement was completed on 20th of April 2016.

INVL Technology has invested in companies that operate in Lithuania, Norway, Tanzania, Uganda and other countries. Net worth of INVL Technology amounted to 24 million euro at the end of 2015. The INVL Technology companies are experienced in provision of a wide range of IT solutions, including cyber security solutions, e-signature solutions, data centers architecture, hardware architecture, IT administration, etc.

Being part of INVL Technology, AS Andmevara will continue to offer its Customers IT services and products as complex solutions, making them even more internationally available. Our main fields of activity, as before, remains software development, digitisation, hosting services, and providing excellent customer support. On top of that we believe our Customers will benefit getting access to solutions developed by other INVL Technology companies. Wide range of products and services will be offered to our Customers.

We would like to assure You that it is continually important to us to ensure the availability and quality of our services we bring to You during this changeover period. Should You have any questions, please do not hesitate to contact your AS Andmevara' contact person.

 

Thanking You for your cooperation and support to date

 

Nerijus Drobavičius                                     Andrus Kõre
Chairman of Supervisory Board                    Manager