Tooted

KOVTP 

Kohalike omavalitsuste teenusportaal on veebilehe sisuhalduslahendus, suunatud nii era- kui ka avalikule sektorile, mis teeb tavapärasest kodulehest teenusportaali.

Loe edasi

KOVMEN

Kohaliku omavalitsuse digitaalse infomenetluse infosüsteem tagab protsessipõhise lähenemise tegevustele, suheldes teiste infosüsteemidega, teenuse taotlejaga ja organisatsioonidega. 

Loe edasi

   

VOLIS 

Kohaliku omavalitsuse volikogu/valitsuse infosüsteem loodi, et muuta volikogude ja valitsuste töö kiiremaks, lihtsamaks ja odavamaks. 

Loe edasi

DELTA

Dokumendihaldustarkvara DELTA on loodud organisatsiooni dokumendihalduse töövahendiks, milles on realiseeritud dokumendi elukäigu jaoks vajaminev funktsionaalsus. 

Loe edasi

   

RPIS

Ruumilise planeeringu menetluste infosüsteem võimaldab veebiplatvormil planeeringute alast suhtlemist kodaniku ja omavalitsuse vahel.

Loe edasi

MaaIS

Maa järelmaksude infosüsteem on maavalitsustele arendatud infosüsteem mis võimaldab hõlpsalt maa järelmaksu graafikute laekumiste tsentraliseerimist, automatiseerimist, jpm. 

Loe edasi

   
Turvaserveri teenus

Turvaserveri teenus

Alates 03.10.2016 on X-tee teenuse osutajad kohustatud kasutama X-tee versiooni 6, mis kehtestab oluliselt suuremad nõuded turvalisusele. AS Andmevara pakub X-tee turvaserveri teenust

Loe edasi

X-TEE PORTAAL MISP2 

MISP2 (mini-infosüsteem-portaal) on organisatsioonidele mõeldud portaal, mis võimaldab kasutada neile avatud X-tee teenuseid. 

Loe edasi