Uudised

AS Andmevara reorganiseerimise käigus jagatakse erinevad tegevusvaldkonnad

28.09.2018

Eestis ja Moldovas tegutsev IT ettevõte Andmevara reorganiseeriti tegevuste lahutamise teel kaheks erinevaks ettevõtteks: Andmevara AS ja Andmevara Services OÜ. IT majutusteenus, veebilehtede majutus ja digiteerimise teenused eraldati AS Andmeva...  Read more »

Wikipedia logo Youtube logo Twitter logo LinkedIn logo Facebook logo 

KOVMEN

 

KOVMEN lisamoodul tagab protsessipõhise lähenemise tegevustele, samas suheldes teiste infosüsteemidega, teenuse taotlejaga ja organisatsioonidega. 

Digitaalne menetluste süsteem täidab teenuse taotluse vajalike andmetega ning taotluse esitamisel saab ametnik:

 • taotlejat nõustada;
 • konsulteerida kolleegidega;
 • taotlust ja seonduvaid dokumente kooskõlastada teiste kaastäitjatega.

 

KOVMEN funktsionaalsus võimaldab:

 • Kaasata kohaliku omavalitsuse poolt osutatavate teenuse menetlusse kõiki osapooli.
 • Rakendada asutuses täisdigitaalset menetlusprotsessi:
  • standardib taotluse vormi ja muudab infoväljad andmeteks;
  • menetluse kulg on osapooltele nähtav;
  • teenusega seotud dialoogiga on tagatud seadusest tulenev selgitusnõue;
  • organisatsioonivälised kaastäitjad suhtlevad menetluses läbi KOVMEN lisamooduli.

 

Kohalik omavalitsus saab antud lisamooduli kasutusele võtmisega endale valida teenused järgmiste digitaalsete menetluste seast:

 • Sünnitoetus
 • I klassi astumise avaldus
 • Lasteaia toiduraha toetus
 • Lasteaiakoha taotlus
 • Õpilase sõidukaardi väljastamise taotlus
 • Ranitsatoetus
 • Matusetoetus
 • Raieloa taotlus
 • Katastriüksuse jagamine
 • Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamine
 • Jäätmekonteineri harvema tühjendamise taotlus
 • Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus
 • Lihtne avaldus

 

Lisaks olemasolevatele teenustele on võimalik ka uusi menetlusi välja töötada. Lisainformatsioon aadressilt www.kovtp.ee/kovmen ja AS Andmevara klienditeeninduselt abi@andmevara.ee või tel 671 5188.