Dokumendihaldustarkvara Delta pikem tutvustus

DELTA on loodud organisatsiooni dokumendihalduse töövahendiks, milles on realiseeritud dokumendi elukäigu jaoks vajaminev funktsionaalsus. Lisaks Siseminiteeriumi haldusalale on DELTA juurutatud ka Justiitsministeeriumi haldusalas.

Kuigi DELTA loodi eelkõige Siseministeeriumi vajadusi silmas pidades, on kasutajatelt kogutud vajaduste info piisavalt üldine, et DELTA oleks oluliste muudatusteta rakendatav ka teistes asutustes. DELTA-l on lihtne ja kasutajasõbralik kasutajaliides. Ühe kliki kaugusel on kasutajaga seotud menetluses olevad dokumendid ning samas on võimalus avada ka kogu struktuuripuu kõigi oma sarjadega.

DELTA-l on paindlik kasutajaõiguste süsteem, mis võimaldab piirata dokumendi nägemist või muutmist vastavalt vajadusele.

DELTA võimaldab faile muuta MS Office'i või OpenOffice'i dokumente kasutades lokaalset tarkvara. Samuti on võimalik e-posti kliendi vahendusel edastada kirju otse DELTAsse:

  • Liides MS Office'ga võimaldab kasutaja arvutist süsteemi hõlmata ühe või mitu dokumenti korraga. DELTAS oleva dokumendi avamisel lukustatakse fail muutmiseks ja välistatakse kellegi teise poolt tehtud muudatuste lisamine. Igast lisatud failimuudatusest moodustub uus failiversioon. Failide kustutamisel on kasutajal alati võimalus fail taastada.
  • Liides MS Outlook'ga aga annab võimaluse hõlmata süsteemi kogu e-kiri koos selle manusega või ainult manuse, vältides seeläbi sisutühja info salvestamist DELTA'sse. E-kirjade välja saatmine toimub läbi ühise aadressraamatu ning vajadusel saab kontakte ka käsitsi lisada.

Dokumenti on võimalik otsida nii metaandmete järgi kui täistekstiotsinguga, mis hõlmab ka lisatud failide sisu. Tihti kasutatavaid otsinguid on võimalik salvestada.

Dokumendi elutsükkel Deltas on reguleeritud töövoogudega. Töövoogudena on kirjeldatud kõik dokumentidega seotud ülesanded. Üksikutest töövoogudest on võimalik vastavalt läbiviidavatele menetlusprotsessidele eelseadistada terviktöövooge.

DELTA on veebipõhine rakendus Alfresco platvormil. Arhitektuuriliselt koosneb süsteem kolmest komponendist:

  • Dokumentide depositoorium
  • Dokumentide metaandmestiku depositoorium
  • Äriloogika ja integratsiooni kiht, kus asub ka töövoogude menetlemise mootor

 

Delta tarkvaraarendus on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi struktuuritoetusest.

Euroopa Regionaalarengu Fond