Uudised

Turvaserveri teenusest

25.01.2018

AS Andmevara teenindada on üle veerandi kõigist X-tee liikmetest. Peale haldusreformi on üle poole omavalitsustest otsustanud meie turvaserveri teenuse kasuks.  Читай дальше »

Wikipedia logo Youtube logo Twitter logo LinkedIn logo Facebook logo 

Kohaliku omavalitsuse volikogu/valitsuse infosüsteem ehk VOLIS

 

Maailmas üha enam ja enam populaarsust koguv omavalitsuse volikogu/valitsuse infosüsteem lihtsustab asjaajamist, muudab seda avatumaks ning kaasab otsustusprotsessidesse elanikkonda.

Teenus võimaldab:

  • läbi viia volikogu, valitsuse jt  istungeid ning koosolekuid, need automaatselt protokollida ja korraldada hääletusi;
  • salvestada istungil toimuv videole ning teha see hiljem kättesaadavaks ka kodanikele;
  • istungitest osa võtta virtuaalselt;
  • välja pakkuda või suunata elanike tehtud ettepanekuid avalikele hääletustele;
  • läbi viia liitumisküsitlusi omavalitsuste ühinemisel.

Rahvusvahelises mastaabis on VOLISe kasutajaks Rootsi. Detailsem informatsioon kov.riik.ee/volis/ ning link VOLIS-e kodulehele www.volis.ee. Samuti võite pöörduda AS Andmevara klienditeeninduse poole abi@andmevara.ee või tel 671 5188.